ADMK Sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

ADMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pana Balcera 6/159 20-631 Lublin NIP 7123340659 REGON 367362575 Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000680204, kapitał zakładowy: 22 605 000 zł

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Adres: ul. Pana Balcera 6/159 20-631 Lublin

Tel: 81 381 24 14

ADMK Sp. z o.o.

ADMK Sp. z o.o.